Veterinus Derma GeL to pierwszy, dostę™pny na rynku weterynaryjnym izotoniczny hydrożel powstały na bazie polimerów o wysokiej masie czą…steczkowej, dzię™ki czemu pozwala na stworzenie optymalnych warunków dla szybkiego gojenia ran. Dzię™ki unikalnemu składowi (wycią…gi z ziół‚) Veterinus Derma GeL ma efekt koją…cy, przyś›piesza proces gojenia, tworzy warstwę™ ochronną… na ranie oraz dział‚a jak repelent.

W wielu przypadkach zastę™puje stosowanie opatrunków wtórnych.

Dzię™ki stosowaniu Veterinus Derma GeL skraca się™ czas potrzebny na wygojenie ran nawet o 60%.

Wszystko to powoduje, że dla lekarzy weterynarii w USA, Kanadzie, UK, Niemczech i wielu innych krajach jest on produktem pierwszego wyboru.

Mechanizm dział‚ania Veterinus Derma GeL:

 • Wytworzenie i utrzymanie właściwego, wilgotnego ś›rodowiska rany;
 • Stymulowanie wytworzenia kolagenu typu I-go i III €“ go, a następnie przyś›pieszanie jego dojrzewania;
 • Stymulowanie wszystkich etapów naskórkowania;
 • Stymulowanie namnażania i przemieszczania się™ komórek nabł‚onkowych w ranie.

Schemat przebiegu procesu gojenia ran po zastosowaniu Veterinus Derma GeL

vdg

Skuteczność Veterinus Derma GeL wynika z nastę™pują…cych czynników:

 • Ponad 97% komórek rany zachowuje żywotność‡. Dzię™ki temu komółrki namnaźają… się™ i swobodnie przemieszczają… w ranie.
 • Naturalna mikroflora rany nie ulega zniszczeniu.
 • Uregulowane pH i temperatura rany pozwalają… na utrzymaniu jej w czystoś›ci oraz w odpowiedniej wilgotności. Dzię™ki temu rana nie wysusza się™.
 • Tlen oraz składniki pokarmowe są… dostę™pne podczas cał‚ego okresu gojenia.
 • Ze wzglę™du na minimalną… zawartość‡ alkoholu Veterinus Derma GeL nie powoduje bólu po zastosowaniu na ranę™.
 • Ze wzglę™du na unikalny skł‚ad produkt może absorbowac‡ wydzieliną™ z rany osiem razy przewyższającą… wagę™ żelu.
 • Zastosowany do produkcji Veterinus Derma GeL polimer pozwala na aplikowanie produktu na rany wertykalne lub trudno dostę™pne bez konieczności uźycia opatrunku wtórnego.
 • Żel po wyschnię™ciu tworzy na głównej powierzchni porowatą… błonę™ i jeźeli został‚ zastosowany opatrunek wtórny to nie przykleja się™ on do rany, a tym samym nie uszkadza zregenerowanej tkanki przy jego zmianie.

Sposób stosowania

 1. Należy przemyć‡ ranę™ roztworem soli fizjologicznej lub ciepłą… wodą….
 2. W zależnoś›ci od rodzaju rany (otarcie, rana po zabiegu chirurgicznym, rana głę™boka) ranę™ pokrywa się™ cienką… warstwąÂ Veterinus Derma GeL lub Veterinus Derma GeL Spray.
 3. W zależności od wielkoś›ci i rodzaju rany w warunkach kliniki, lecznicy lub gabinetu weterynaryjnego, preparat należy stosowac‡ 2-3 razy dziennie. Veterinus Derma GeL Spray natomiast należy stosować‡ na otarcia lub rany pooperacyjne 3-4 razy dziennie.
 4. W warunkach domowych preparat można stosować‡ raz dziennie.
 5. Aplikacje Veterinus Derma GeL należy powtarzać‡ do czasu, aż widoczne będą… pożądane zmiany w ranie.
 6. Nie należy stosować‡ preparatu na nietypowe zmiany skórne jak np. brodawki.

Główne zalecenia do stosowania Veterinus Derma GeL

 • Głębokie, rozległ‚e i przewlekł‚e rany
 • Rany pooperacyjne np. po mastektomii
 • Rany z tkankami martwiczymi
 • Rany powierzchniowe o mał‚ym wysią™ku
 • Rany w miejscach gdzie utrudnione lub niemożliwe jest założenia standardowego opatrunku