Opatrunki PolyMem w leczeniu Epidermolysis Bullosa

pdf_downlaod

Zastosowanie opatrunków PolyMem w przewlekłym leczeniu w Epidemolysis Bullosa

Zastosowanie opatrunków PolyMem w przewlekłym leczeniu w Epidemolysis Bullosa

pdf_downlaod

Postępowanie z noworodkami i niemowlętami chorymi na EB

Postępowanie z noworodkami i niemowlętami chorymi na EB

pdf_downlaod

Badania dotyczące zastosowania opatrunków PolyMem u pacjentów z Epidermolysis Bullosa

Badania dotyczące zastosowania opatrunków PolyMem u pacjentów z Epidermolysis Bullosa

pdf_downlaod

Antybakteryjne działanie opatrunków PolyMem Silver

Antybakteryjne działanie opatrunków PolyMem Silver

pdf_downlaod

Rodzaje opatrunków PolyMem

mkl217-information-sheet

Zalecenia dotyczące zastosowanie opatrunków PolyMem na rany różnej etiologii