Dlaczego PolyMem®?

PolyMem ® należy do grupy innowacyjnych wielofunkcyjnych opatrunków, dostosowujących się do kształtu rany, które nazywamy QuadraFoam. Opatrunek PolyMem w skuteczny sposób oczyszcza, wypełnia, absorbuje wysięk i nawilża ranę w trakcie całego procesu leczenia. Żaden inny produkt do leczenia ran nie łączy w sobie tych czterech kluczowych cech sprzyjających gojeniu jak PolyMem.

Czyści:
Zawiera delikatne, nietoksyczne środki oczyszczające i aktywujące wilgoć, które są stopniowo uwalniane w nośniku działając na oczyszczanie rany i zmniejszając zapotrzebowanie na nawadnianie podczas kompresji rany, co pozwala na uniknięcie potencjalnych powikłań w procesie granulacji.

Wypełnia:
Rozszerzając się i wypełnia łożyska rany.

Absorbuje:
Pochłania wysięk w ilości 10 krotności swojej wagi.

Nawilża:
Utrzymuje wilgotność i wspomaga autolizę martwych tkanek, zmniejsza ból w ranie i zapewnia komfort w leczeniu ran. Nawilżanie zapobiega przywieraniu opatrunku do rany, eliminując praktycznie ból, co pomaga personelowi medycznemu jak i opiekunom w pielęgnacji rany pacjenta.

Te cztery cechy opatrunku PolyMem (QuadraFoam) w jednoczesnym działaniu są wystarczające dla skutecznego leczenia rany – bez konieczności stosowania innych opatrunków (bez dodatkowych kosztów). Polymem dostosowuję się do każdego rodzaju rany, aby zapewnić niezbędne funkcje do jej wyleczenia.